June Issue – Part two: Listen to yourself

Đôi khi giữa dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện tại, ta vô tình đánh mất những điều thân thuộc, để rồi khi bất chợt nhận ra, ta tự hỏi mình đang ở đâu trên cuộc hành trình này. Đôi khi cần lắm một điểm dừng để nhìn lại đoạn đường ta đã đi qua, một khoảng lặng để lắng nghe bản thân mình muốn gì.


Life is like a journey. Sometimes in the rush flow of life, you lose track of where you are and where you want to go. Sometimes, like an instinct, you will feel the urge to stop and look back at all roads you have come across, and to spare yourself a quiet moment listening to the inner voice.


Photo Luminous   Concept & words Team Luminary   Location Nha Trang, Vietnam

June Issue

June Issue

June Issue

June Issue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s